Foto

Ekologické zemědělství

logoSpolečnost ve vybraných oblastech České republiky realizuje ekologické zemědělství. Tento specifický způsob obhospodařování vyčlenila do dceřiné společnosti Ústav pro strukturální politiku v zemědělství, a.s. V rámci ekologického zemědělství obhospodařujeme téměř 2.500 ha zemědělské půdy na čtyřech certifikovaných farmách. Orná půda tvoří 900 ha a na zbylé výměře jsou trvalé travní porosty. Hlavním předmětem činnosti je produkce ekologického mléka (roční dodávka dosahuje 3.000.000 l syrového kravského mléka), dále pak chov stáda krav bez tržní produkce mléka (převážně křížence plemene Charolais). Produkujeme i bio obiloviny jak pro krmné tak i potravinářské účely a semeno tykve olejné. Veškeré produkty jsou certifikovány jako bioprodukt.

 

logo_ustav.png

Ústav pro strukturální politiku v zemědělství, a.s.
Zarybník 516, 594 42 Měřín
IČO: 25319516
DIČ: CZ 25319516
zapsána v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 2183