Plemenářské služby SKOT

Společnost AGRO – Měřín, a.s. poskytuje chovatelům následující služby:

 • Nabídku EXTRA ID (vyznačuje se třikrát delší přežitelností než u klasické inseminační dávky).
 • Nabídku inseminačních dávek genomicky prověřených býků holštýnského plemene jak ze světové populace, především z Kanady, USA, SRN a Francie, tak i z domácího šlechtění českého strakatého plemene i fylogeneticky příbuzných plemen všech světových plemen masného skotu.
 • Kontrolu mléčné užitkovosti s rozborem na:
  • tuk, bílkovinu, laktózu,
  • somatické buňky,
  • obsah močoviny,
  • množství mikroorganizmů,
  • bod mrznutí,
  • rezidua inhibičních látek.
 • Inseminaci (na přání chovatele i v odpoledních hodinách).
 • Vyšetření pohlavních orgánů plemenice pomocí ultrazvuku, zjištění březosti již od 28. dne, předinseminační vyšetření.
 • Uskladnění inseminačních dávek.
 • Rozbory stád.
 • Hodnocení krav lineárním popisem.
 • Sestavení individuálních připařovacích plánů.
 • Zprostředkování obchodu s dobytkem.
 • Údržbu programu WEBSKOT.

 

 

Vedoucí:
Ludvík Dodávka
mobil: +420 602 739 735
e-mail: ludvik.dodavka@agro-merin.cz

 

 

  logo_plemo.png
  Produkci inseminačních dávek realizuje dceřinná společnost PLEMO, a.s. od plemených býků ustájených na inseminační stanici v Litohoři. Společnost PLEMO zajišťuje komplexní šlechtitelské programy v chovu skotu, tzn. výběry matek býků, nákup býčků pro šlechtění z České republiky i ze zahraničí, chov býků a organizuje testaci plemeníků včetně reciproké testace se zahraničními partnery.
   
  logo_gensemex.png
  AGRO - Měřín, a.s. vlastní významný majetkový podíl ve společnosti GENSEMEX, a.s. Tato společnost je výhradním distributorem známého kanadského producenta inseminačních dávek SEMEX ALLIANCE v České republice.