t_technicke-sluzby_1.jpg

Rostlinná výroba

Společnost AGRO - Měřín, a.s. hospodaří konvenčním způsobem na 9.600 ha zemědělské půdy, z toho orná půda zaujímá cca 7.500 ha a na zbytku výměry se obdělávají trvalé travní porosty. V rámci dceřiné společnosti Ústav pro strukturální politiku v zemědělství, a.s. obhospodařuje ekologickým způsobem cca 2.500 ha, z toho 950 ha orné půdy a zbytek obhospodařované výměry tvoří trvalé travní porosty.

Obhospodařovaná půda se nachází jednak v kukuřičné výrobní oblasti od 120 do 190 m nad mořem (Mikulovsko a Drnholecko na jižní Moravě), převažující část v bramborářské oblasti od 490 do 610 m nad mořem (Měřínsko, Žďársko, Novoměstsko na Vysočině, Svratecko a Hlinecko) a část zasahuje až do pícninářských oblastí 760 m nad mořem (vyšší oblasti Žďárských vrchů a Šumpersko).

Produkce rostlinné výroby je orientována na pěstování plodin pro krmivovou základnu společnosti či partnerských společností a je doplňována pěstováním tržních plodin - konzumních brambor, potravinářské pšenice, sladovnického ječmene a řepky olejné.

Dále se úsek rostlinné výroby specializuje ve spolupráci se semenářskými společnosti Selgen, Limagrain Central Europe Cereals a ELITA semenářská na množení osiv do stupně C převážně pro potřeby rostlinné výroby ve skupině AGROMĚŘÍN. Osiva připravujeme kompletně od sklizně, přes čištění, moření a konečnou finalizaci osiva prováděnou tzv. "pod plombu" (na základě licence na výrobu osiv) a expedici k odběratelům vlastními dopravními prostředky. Každoročně jsou představovány jednotlivé odrůdy i s pěstebním doporučením pro danou oblast.

 

Vedoucí rostlinné výroby:

tel.: +420 566 501 203
mobil:
e-mail: