Lisovna

Lisovna řepkového oleje

Ve schválené lisovně řepkového oleje ve Stránecké Zhoři vyrábíme certifikovaný řepkový olej. Ročně zpracujeme okolo 6.000 t vlastní produkované řepky olejné. Měsíčně produkujeme 150 t řepkového oleje určených k prodeji.

 

Vedoucí lisovny:

tel.: +420 566 501 203
mobil:
e-mail: