t_technicke-sluzby_3.jpg

Technické služby

Činnost úseku technických služeb je zaměřena na poskytování služeb ostatním úsekům společnosti s cílem dosažení maximální efektivnosti ve společnosti. Jedná se především o zajištění údržby a oprav zemědělské techniky, technologií v živočišné výrobě a rostlinné výrobě, dále pak o provádění sklizňových prací sklízecími řezačkami a mlátičkami, realizaci dopravy speciálními nákladními vozidly. Doplňkovou činností úseku je měření emisí diesel agregátů a zajišťování technických kontrol traktorů a přípojných vozidel.

Úsek disponuje moderní přepravní a sklizňovou technikou – nákladními automobily MAN a DAF, sklízecími řezačkami CLAAS a KRONE, sklízecími mlátičkami Massey Ferguson a CLAAS.

 

Vedoucí technických služeb:

tel.: +420 566 501 205
mobil:
e-mail: