Plemenářské služby PRASATA

Společnost AGRO - Měřín, a.s. poskytuje plemenářské služby a kontrolu užitkovosti prasat v okresech Žďár nad Sázavou, Jihlava a Třebíč. Současně produkuje a nabízí inseminační dávky. Výroba inseminačních dávek kanců a provádění kontroly užitkovosti je realizováno ve šlechtitelských a rozmnožovacích chovech prasat v rámci šlechtitelského programu PLEMHYB ve spolupráci se Svazem chovatelů prasat v Čechách a na Moravě (SCHP).

Společnost poskytuje chovatelům následující služby:

 • nabídku inseminačních dávek kanců od zvířat chovaných na ISK Velké Meziříčí s garancí vyrovnaných kolekcí zvířat, především v oblasti finálních hybridů,
 • nabídku inseminačních dávek plemen Duroc, dánský Duroc, bílé ušlechtilé, landrase, okrajově linii 38 (DU x PN) a linii 48 (OLW x PN),
 • inseminační dávky dle požadavku ředíme 3 denními, 5-ti denními a 7-mi denními ředidly, garantujeme 1,8 mld. spermií v inseminační dávce 80 ml,
 • vyškolení a doškolení inseminačních techniků,
 • kontrolu užitkovosti,
 • nákup a prodej plemenného materiálu,
 • školení inseminačních techniků,
 • nabídku širokého sortimentu hospodářských a chovatelských potřeb.

 

Společnost pořádá pravidelné semináře pro chovatele prasat zapojených do KU prasat a inseminace. Cílem těchto seminářů je zhodnocení výsledků v rámci KU a inseminace, seznámení s nejnovějšími poznatky z oblasti reprodukce. O hlavních zooveterinárních zásadách přednáší zkušený veterinární lékař.

 

Objednávky inseminačních dávek:
ISK Velké Meziříčí
Karlov 94
594 01 Velké Meziříčí
mobil: +420 602 161 375
tel.: +420 566 523 544, +420 566 523 545, +420 566 502 086
e-mail: marie.spackova@agro-merin.cz

 

Kontrola užitkovosti:
Miroslav Pařízek
mobil: +420 606 727 295

 

Vedoucí:
Ing. Bohdana Pavlíková
mobil: +420 606 072 331
e-mail: bohdana.pavlikova@agro-merin.cz

 

Inseminační stanice kanců ve Velkém Meziříčí

ISK Velké Meziříčí je v provozu od roku 1990. Svoji kapacitou 144 ustájovacích míst se řadí mezi největší inseminační stanice v České republice. V souvislosti se šlechtitelským programem PLEMHYB dochází v posledních letech ke zúžení plemenné skladby tak, aby stanice mohla garantovat potřebné a vyrovnané kolekce zvířat, především v oblasti finálních hybridů. ISK Velké Meziříčí je stanicí s nejvyšším počtem kanců plemene DUROC.

 

Přednosti plemene DUROC:

 • Vynikající potomstvo do C pozice.
 • Bezproblémový odchov.
 • Vynikající přírůstky.
 • Nízká spotřeba.
 • Velmi dobrá zmasilost.
 • Vynikající kvalita masa
 • Vysoká odolnost vůči nákazám.
 • Plemeno je systematicky testováno na stres rezistenci.