O nás

Společnost AGRO - Měřín, a.s. se řadí mezi nejvýznamnější podnikatele v zemědělství v České republice, přičemž prostřednictvím dceřiné společnosti zaměřené na ekologické zemědělství obhospodařuje celkem 12.100 ha zemědělské půdy v konvenčním a ekologickém režimu. Z toho 8.300 ha v oblasti Českomoravské vrchoviny v okresech Žďár nad Sázavou, Chrudim a Jihlava, cca 2.950 ha na jižní Moravě v okrese Břeclav a v okrese Brno – venkov, cca 760 ha na severní Moravě v okrese Šumperk.

Z umístění obhospodařovaných zemědělských pozemků je zřejmá značná diverzita výrobních podmínek od výrazně podhorských či horských oblastí (Rokytensko a Fryšavsko na Českomoravské vrchovině, Klepáčov v Jeseníkách) až po kukuřičnou oblast na Mikulovsku.

K pilířům zemědělské výroby ve společnosti patří chov skotu, který svým rozsahem společnost řadí na první místa v produkci mléka v České republice. Společnost chová specializované mléčné holštýnské plemeno, a kombinované červenostrakaté plemeno. Kromě dojnic je chován i skot masných plemen bez tržní produkce mléka. Denní dodávka přesahuje 65.000 l mléka a dosahováno je průměrné užitkovosti na úrovni 9.000 l mléka.

Společnost se dále věnuje chovu prasat, který je založen na šlechtitelském a rozmnožovacím chovu plemene landrase a v neposlední řadě se zabývá oborovým chovem zvěře, převážně muflon a daněk.

AGRO - Měřín, a.s. je významným výrobcem ekologických produktů. Část (min. 1/5 zemědělských pozemků) společnost, respektive její 100 % dceřiná společnost Ústav pro strukturální politiku v zemědělství, a.s., se sídlem v Měříně, obhospodařuje ekologickým způsobem.

Pro udržení výrobní stability v neustále se měnících tržních podmínkách diverzifikovala společnost svůj kapitál do nezemědělských aktivit, které umožňují vyrovnávat tržní nestabilnost zemědělské produkce. Jedná se především o:

  • plemenářské služby, které společnost poskytuje chovatelům v okresech Žďár nad Sázavou, Jihlava a Třebíč,
  • opravárenství spojené s poskytováním specializovaných služeb – měření emisí diesel agregátů, příprava na STK,
  • výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

 

Další specializované zemědělské a nezemědělské aktivity společnost realizuje prostřednictví dceřiných společností.